Onze samenwerkingspartners

Samenwerkingen in de (ouderen)zorg

Compartijn werkt samen met meerdere aanbieders in de (ouderen)zorg. Dit zijn Wonen bij September, Woon- en zorgvoorziening Bloemendael en Van Hollant. Ook zijn er vanuit deze organisaties verschillende initiatieven waar wij aan meewerken. Zo werken wij samen met de wijkteams van Allerzorg en met Aletta Zorgt voor specialistische zorg aan huis. 

Wonen bij September

Wonen bij September is ervan overtuigd dat de zorg voor en huisvesting van ouderen met dementie beter en betaalbaarder kan en moet. Daarom realiseert September kleinschalige ouderenhuisvesting waar ouderen op een kwalitatieve en liefdevolle manier oud kunnen worden, beschikbaar voor een breed publiek. Inmiddels zijn er 14 woonhuizen van September in verschillende delen van Nederland en worden er op verschillende plaatsen nieuwe woonhuizen gerealiseerd.

Lees meer over Wonen bij September.

Allerzorg

Voor zorg thuis kunt u rekenen op de deskundige zorgverleners van Allerzorg. Door heel Nederland zijn er teams van verpleegkundigen en verzorgenden actief om mensen thuis zorg te verlenen op het gebied van wijkverpleging, kindzorg, wondzorg & dermatologie, palliatieve terminale zorg, verpleegtechnische zorg en begeleiding. Van jong tot oud, bij elke zorgvraag, wens of persoonlijke situatie: de medewerkers van Allerzorg staan klaar.

Lees meer over Allerzorg.

Aletta Zorgt

Bij Aletta Zorgt wordt zorg, in welke vorm dan ook, gedreven door één vraag: bieden we de juiste zorg, op de juiste plek, op het juiste moment? Alleen dan is het namelijk mogelijk de zorg zo goed mogelijk te laten aansluiten op de behoeftes van de patiënten én de zorg betaalbaar en toegankelijk te houden. Om dit mogelijk te maken, zoekt Aletta Zorgt naar nieuwe manieren van werken.

Lees meer over Aletta Zorgt.

Woon- en zorgvoorziening Bloemendael

Woon- en zorgvoorziening Bloemendael in Baarn biedt in een kleinschalige exclusieve omgeving persoonlijke zorg en dienstverlening aan ouderen. Bloemendael is gevestigd tegenover de rustieke Wilhelminavijver, op korte afstand van het gezellige centrum van Baarn. Het dorp biedt een goede balans tussen een aantrekkelijke (woon)plaats met moderne voorzieningen en is een dorp met vele historische elementen. De aanwezigheid van Paleis Soestdijk, kasteel Groeneveld en kasteel Drakensteyn in Lage Vuursche geven Baarn zijn eigen vorstelijke uitstraling. Woon- en zorgvoorziening Bloemendael ligt op loopafstand van het station, Baarnse bossen en het Meander Medisch Centrum.

Lees meer over Woon- en zorgvoorziening Bloemendael.

Van Hollant

Bij Van Hollant wonen ouderen die net als bij Compartijn 24 uur per dag zorg nodig hebben. Een plek waar bewoners ook zelfstandig, in een eigen appartement, in een zorgzame én verzorgde omgeving kunnen wonen. Een echt ‘thuis’, maar wel met de veiligheid van 24 uur per dag zorgaanwezigheid.

Lees meer over Van Hollant.

CarenZorgt

Als u zorg ontvangt of iemand anders helpt om zorg te organiseren, valt er heel wat te regelen en af te stemmen. Bij Compartijn gebruiken we hiervoor CarenZorgt.

Caren is een veilig zorgnetwerk voor iedereen die zorg krijgt of zorg geeft. Met Caren kunt u afspraken maken en taken verdelen. Maar ook elkaar op de hoogte houden en contact leggen met de zorgorganisatie. Caren is gratis, snel en handig voor iedereen die te maken heeft met zorg. Of u nu cliënt of patiënt bent, mantelzorger of professioneel zorgverlener.

Lees meer over CarenZorgt.

 

Meer informatie over dementie

Bij Compartijn wonen mensen met een somatische aandoening of geheugenproblemen door een vorm van dementie. Voor goede zorg en onderzoek werken we samen met verschillende organisaties. Zo verrijken we elkaar, delen we ervaringen en leren we van elkaar. Dat is belangrijk voor goede zorg nu en in de toekomst. 

Dementie is niet de enige ziekte die geheugenproblemen veroorzaakt, maar wel de voornaamste. Wij werken samen met verschillende organisaties die onderzoek doen naar dementie, Alzheimer en andere vormen van geheugenproblemen. Wij geloven dat onderzoek en ontwikkeling leiden tot betere zorg voor deze groep mensen. We delen daarom ook kennis en informatie met ouderenorganisaties, belangenbehartigers en campagnemakers die dementie en geheugenproblemen onder de aandacht brengen.

Regelmatig zijn we te gast op congressen, lezingen en bij investeerdersavonden, waar geïnteresseerden het verhaal horen van Compartijn en onze zusterorganisatie Wonen bij September – over hoe zorg voor ouderen met geheugenproblemen anders kan, op een liefdevolle, warme en betrokken wijze.

Wilt u meer weten over dementie en geheugenproblemen? U vindt veel informatie via deze organisaties:

Alzheimer Nederland

Alzheimer Nederland werkt aan een toekomst zonder dementie en aan een betere kwaliteit van leven voor mensen met dementie en hun dierbaren. De organisatie geeft voorlichting over dementie, biedt ondersteuning en komt op voor betere zorg voor mensen met dementie. Ook maakt Alzheimer Nederland wetenschappelijk onderzoek mogelijk, door financiële ondersteuning.

Lees meer over Alzheimer Nederland

Leyden Academy

Leyden Academy on Vitality and Ageing heeft als missie de kennis over veroudering en vitaliteit te vergroten en deze toegankelijk te maken voor beleidsmakers, zorgverleners en het grote publiek, om zo de kwaliteit van leven van oudere mensen te verbeteren.

Lees meer over Leyden Academy

Samen dementievriendelijk

Samen dementievriendelijk is een gezamenlijk initiatief van Alzheimer Nederland, pensioenuitvoeringsorganisatie PGGM en het ministerie van VWS en is onderdeel van het Deltaplan Dementie. Tot 2020 is het doel Nederlanders bewust te maken van de impact van dementie op de samenleving. Het helpt als mensen dementie niet alleen herkennen, maar vervolgens ook iets kunnen betekenen voor iemand met dementie of een mantelzorger. U kunt zelf uw kennis van dementie testen én dementievriendelijk worden via de test op de site.

Lees meer over Samen dementievriendelijk

 

Overige belangrijke organisaties

ANBO

De ANBO is de belangenorganisatie voor senioren in Nederland. ANBO behartigt de belangen van haar leden op het gebied van inkomen, gezondheid en wonen.

Lees meer over ANBO

Intussen bij Compartijn

Laatste nieuws, achter de schermen en blogs over onze huizen

Zoek op trefwoord...