Maatschappelijk verantwoord bij Compartijn

Bij Compartijn voelen wij een verantwoordelijkheid om een leefbare wereld te behouden voor de maatschappij en voor toekomstige generaties. Dat betekent dat voor nu en de toekomst het duurzaam ondernemen ook belangrijk is voor onze cliënten, bewoners en medewerkers. Dit past bovendien in de maatschappelijke trend van vergroening en het creëren van een gezonde leef- en werkomgeving.

We kijken bij investeringen en bij vernieuwing van bestaande middelen daarom steeds naar duurzame oplossingen. De verduurzaming van de organisatie is een continu proces waarvan technische en maatschappelijke ontwikkelingen deel uitmaken. Het verduurzamen levert niet alleen een bijdrage aan de maatschappelijke ontwikkeling op, het bevordert ook een gezond leef- en werkklimaat. Dat heeft een positief effect op het werkplezier van onze medewerkers, en helpt verzuim en verloop te verminderen. Ook gaat het verspilling tegen, wat de exploitatiekosten van de organisatie verlaagt.

Vastgoed

Bij de ontwikkeling van vastgoed wordt maximaal ingezet op duurzaam (ver)bouwen. De nieuwbouwprojecten worden gerealiseerd met energielabel A, terwijl voor de bestaande bouw wordt ingezet op minimaal energielabel B. Waar mogelijk wordt gebruikgemaakt van duurzaam opgewekte energie via bodemwarmte en zonnepanelen. De nieuwbouwprojecten worden gasloos opgeleverd. Bij bestaande bouwprojecten is dit niet altijd mogelijk. Hiervoor worden passende duurzame oplossingen gebruikt.

Een comfortabel binnenklimaat is belangrijk voor de gezondheid van bewoners en medewerkers. Hierbij gaat het niet alleen om verwarmen, maar ook om koelen, ventileren en verlichting. Met behulp van warmtepompen, isolatie, ventilatie en led-verlichting wordt niet alleen een comfortabel binnenklimaat gerealiseerd, maar ook een duurzaam binnenklimaat. Het energie- en waterverbruik binnen de woonhuizen wordt nauwlettend gemonitord. Bij een eventueel (te) groot verbruik worden maatregelen getroffen om het verbruik op een acceptabel niveau te krijgen.

Vervoer

Elke kilometer die een medewerker aflegt is een belasting voor het milieu. Het beleid is erop gericht om het aantal reiskilometers terug te dringen en om de benodigde reiskilometers zo duurzaam mogelijk af te leggen. Voor de thuiszorg wordt ingezet op het verkleinen van de werkgebieden, waardoor de zorg binnen geconcentreerde gebieden kan worden geleverd. Ook wordt samengewerkt met andere zorgaanbieders waarbij – met instemming van de cliënt – de cliëntenpopulatie zodanig wordt verdeeld dat een logische verdeling ontstaat waarbinnen zo min mogelijk kilometers hoeven worden afgelegd.

Bij de aanschaf van vervoermiddelen zetten we eerst in op e-bikes. Hiertoe is de vergoeding voor de e-bike gelijkgesteld aan een brommer en worden e-bikes aan teams ter beschikking gesteld. Hiermee wordt beoogd dat medewerkers de reiskilometers zoveel mogelijk via een e-bike afleggen. Wanneer een e-bike geen passende oplossing is, wordt een auto ingezet. Het wagenpark wordt op deze manier verkleind. Bij de samenstelling van het wagenpark wordt ook ingezet op duurzaamheid. Alle dieselauto’s zijn nu vervangen door kleinere en zuinige benzineauto’s. In een volgende fase zal het huidige wagenpark stap-voor-stap worden vervangen door elektrische auto’s.

E-Health

De organisatie zet in op eHealth zodat zorg op afstand kan worden geleverd waar dat kan. Slimme technologie zorgt ervoor dat de reistijd van medewerkers wordt verkort en er minder vervoersbewegingen zijn. Dat verlaagt de belasting op het milieu.

Digitaliseren processen en organisatie

Veel processen gebruiken nog steeds papier. Door het digitaliseren van processen kan het gebruik van papier worden verminderd. Een goed voorbeeld is het digitaal tekenen van arbeidsovereenkomsten. Dit zorgt er niet alleen voor dat er minder papier wordt gebruikt, maar ook het bezorgen van post wordt hiermee teruggedrongen. In de organisatie is continu overleg noodzakelijk om de processen en mensen goed op elkaar af te kunnen stemmen. Vanwege het landelijke karakter van de organisatie kost het bijwonen van vergaderingen niet alleen veel tijd om te reizen, ook worden veel reiskilometers gemaakt. Door het inzetten van digitale overlegstructuren hoeven medewerkers niet altijd meer veel te reizen en wordt er bespaard op de reiskilometers.

Inkoopbeleid

De organisatie koopt dagelijks allerlei producten en diensten in. Van voeding tot medische materialen. Voor al deze producten en diensten geldt dat bij het inkopen zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met duurzaamheid. Dit betekent niet alleen dat de producten en diensten zo duurzaam mogelijk zijn, maar dat er ook duurzaam geproduceerd wordt en dat verspilling wordt tegengegaan. Bij het selecteren van leveranciers is duurzaamheid een criterium dat meeweegt in de keuze.

De inkoop en bereiding van voeding is een balans tussen kwaliteit, versheid en duurzaamheid. Hierbij worden producten zoveel mogelijk vers bereid, maar wordt het aantal leveranties zoveel mogelijk beperkt. Bij het bereiden van het voedsel wordt ook zoveel mogelijk rekening gehouden met het tegengaan van verspilling.

Voor linnengoed geldt dat zoveel mogelijk wordt hergebruikt, waarbij hygiëne en veiligheid uiteraard voorop blijven staan. De schoonmaak van het linnengoed wordt uitbesteed aan externe leveranciers, waardoor de belasting op het milieu zoals elektriciteit en watergebruik zoveel mogelijk wordt beperkt.

Bij de inkoop van producten wordt in eerste instantie gekeken naar recyclebare producten om de hoeveelheid afval zoveel mogelijk te beperken. Het afval wordt gescheiden ingezameld en aangeboden aan de afvalverwerker.

Intussen bij Compartijn

Laatste nieuws, achter de schermen en blogs over onze huizen

Zoek op trefwoord...