23 mei 2020

Start met versoepeling bezoekregeling per 25 mei

Vanaf 25 mei zetten we de eerste stappen richting een gecoördineerde bezoekregeling voor mantelzorgers. De veiligheid van bewoners en medewerkers staat nog altijd centraal

 

Afgelopen week zijn door minister Hugo de Jonge versoepelingen rondom bezoek aan verpleeghuizen aangekondigd. Bij de huize van Compartijn voeren wij deze versoepelingen snel, maar veilig en met oog voor het welzijn van de bewoners en medewerkers, door.

Zo snel mogelijk

De afgelopen twee dagen is meer duidelijkheid gekomen over de richtlijnen van het bezoek. In overleg met de Ondernemingsraad, September Professionele Advies Raad (SPAR), Verwanten- en Cliëntenraden is hard gewerkt aan de concretisering van deze richtlijnen en een plan van aanpak. Om zo snel mogelijk bezoek te kunnen ontvangen, kiezen wij er voor de verruiming in fases door te voeren. Dit bezoek komt naast de mogelijkheden tot raambezoek, beeldbellen en andere vormen van contact die de afgelopen maanden hun waarde hebben bewezen.

Een bezoeker per bewoner of echtpaar

Wij streven naar een eerste stap: zo snel mogelijk één bezoeker per bewoner of echtpaar in huis in een afgeschermde ruimte. Deze regeling kunnen we op of zo snel mogelijk na 25 mei 2020 in werking laten treden. Daarvoor hebben wij onder andere toestemming van huisartsen nodig: deze proberen wij zo snel mogelijk te krijgen. En er zijn meer voorwaarden, zoals in de richtlijnen beschreven. Zodra aan alle gestelde voorwaarden kan worden voldaan, zal bezoek op afspraak en in goed overleg met de families plaatsvinden.

In de komende weken werken wij verder aan eventuele verruiming van de bezoekregeling. Wij denken dan bijvoorbeeld aan wandelen buitenshuis met een vaste bezoeker. Deze ontwikkelingen delen we uiteraard met de mantelzorgers.

We kijken uit naar het eerste bezoek!

Start met versoepeling bezoekregeling per 25 mei

Intussen bij Compartijn

Laatste nieuws, achter de schermen en blogs over onze huizen

Zoek op trefwoord...