16 oktober 2020

Onafhankelijk cliënt-vertrouwenspersoon Wet zorg en dwang

Iedere bewoner en zijn/haar vertegenwoordiger die te maken heeft met de nieuwe Wet zorg en dwang (Wzd), heeft recht op bijstand door een onafhankelijke cliëntenvertrouwenspersoon. 

 

Zorgstem is één van de vier landelijke organisaties die het vertrouwenswerk binnen de Wzd uitvoert. De CVP Wzd is onafhankelijk, niet in dienst bij een zorginstelling, behandelt uw vraag of klacht vertrouwelijk, en biedt gratis ondersteuning.

Uitgangspunt

De wet heeft als uitgangspunt dat zorgverleners niet zomaar een opname regelen of zorg mogen geven die u niet wenst. Uitgangspunt is hierbij: nee, tenzij. Alleen als het niet anders kan, en alle alternatieven zijn onderzocht, mogen er beslissingen genomen worden waar u het zelf niet mee eens bent.

Vragen?

Heeft u een vraag of klacht over onvrijwillige geboden zorg of ondersteuning, en wilt u er met een onafhankelijke partij over praten? Neem dan contact op met de clïentenvertrouwenspersoon in de Wet zorg en dwang (CVP Wzd).

Wat kan de vertrouwenspersoon voor u betekenen?

  • Zij luisteren naar uw verhaal.
  • Zij helpen u om uw vraag of klacht te verhelderen en verwijzen zo nodig door.
  • Zij geven informatie en uitleg over uw rechten binnen de Wzd.
  • Zij ondersteunen u bij het zoeken naar oplossingen van uw vraag of klacht.
  • Zij kunnen desgewenst ondersteunen bij het schrijven van een klachtbrief, of meegaan naar gesprekken waar de klacht besproken wordt.

De CVP Wzd bezoekt de huizen met enige regelmaat. Daarnaast worden er posters en flyers met de gegevens van de vertrouwenspersoon in de huizen verspreid. Wanneer u niet weet wie uw vertrouwenspersoon is, dan kunt u contact opnemen via onderstaande gegevens.

Contactgegevens Zorgstem

088 – 678 1000

info@zorgstemvertrouwenspersonen.nl

www.zorgstemvertrouwenspersonen.nl

Onafhankelijk cliënt-vertrouwenspersoon Wet zorg en dwang

Intussen bij Compartijn

Laatste nieuws, achter de schermen en blogs over onze huizen

Zoek op trefwoord...