14 februari 2020

Komst Huize Ter Gouwe in Gouda nu zeker

Huize Ter Gouwe van de zorginstelling Compartijn gaat er komen. Huize Ter Gouwe is een kleinschalige, luxe woonomgeving met zorgappartementen voor mensen met dementie en/of fysieke ouderdomsklachten. Nu de vergunning is verstrekt is de bouwvoorbereiding gestart en het terrein is inmiddels afgezet met bouwhekken.

 

Het aanloopproces heeft wel wat voeten in de aarde gehad. Gerard Overkamp, voorzitter van het Platform Binnenstad en haar Randen, zet uiteen: ‘Het Platform en een Klankbordgroep is al sinds 1998 betrokken bij de herontwikkeling van het Bolwerkterrein. Samen met de gemeente Gouda en architectenbureau de Nijl is destijds een stedenbouwkundig masterplan voor het gebied ontwikkeld wat voorzag in de bouw van een parkeergarage, hotel, woningen en algemene ruimten. Naast behoud van de bestaande gebouwen zoals de lichtfabriek voorzag het bouwplan ook in een zgn. poortgebouw op de hoek van de Kattensingel en de Hoge Gouwe waarin oorspronkelijk de hotelkamers, het zgn. beddenhuis, was bedacht.

Dit stedenbouwkundig plan is vervolgens door de raad vastgesteld en daaropvolgend is het bestemmingplan vastgesteld. In de loop van de tijd, toen het plan concreter werd ingevuld, is op verzoek van de hotelexploitant het beddenhuis achter de Lichtfabriek gesitueerd en is het poortgebouw tot appartementengebouw ontwikkeld. Echter door het faillissement van aannemingsbedrijf Bontenbal in het voorjaar van 2012 is de bouw van dit poortgebouw niet doorgegaan en ligt het terrein sinds die tijd braak.

Lange tijd was de toekomst onduidelijk maar gelet het bestemmingsplan was wel duidelijk dat hier uiteindelijk gebouwd zou gaan worden. Begin 2018 heeft Compartijn het plan opgevat om hier zorgappartementen te vestigen. Als Platform zijn we gelukkig met het uitgewerkte plan en daarmee de komst van Huize Ter Gouwe in Gouda.’

Komst Huize Ter Gouwe in Gouda nu zeker

Intussen bij Compartijn

Laatste nieuws, achter de schermen en blogs over onze huizen

Zoek op trefwoord...