06 juli 2022

Implementatie Leefplezier-methodiek

Kwaliteit betekent voor Compartijn zo goed mogelijk aansluiten op de wijze waarop iemand zijn of haar leven binnen onze zorgvilla wil inrichten. En daarbij gaat het niet alleen om kwaliteit van zorg, maar vooral om kwaliteit van leven. Om nog beter in te kunnen spelen op de wensen en behoeften van onze bewoners, is gestart met de implementatie van de Leefplezier-methodiek. Deze methodiek geeft handvatten om de mens achter de bewoner te leren kennen en zo echt persoonsgerichte zorg te kunnen geven. Eind 2023 zal Leefplezier binnen al onze zorgvilla’s uitgerold zijn.

 

Leefplezier-methodiek

De Leefplezier-methodiek is ontwikkeld op de Leyden Academy (Universiteit Leiden). Het geeft handvatten om nog beter aan te kunnen sluiten bij de belevingswereld van bewoners. De relatie aangaan en bewoners écht leren kennen; dat is de basis voor het vormgeven van kwaliteit van leven en het kunnen geven van persoonsgerichte zorg. Binnen de woonhuizen van zusterorganisatie Wonen bij September wordt al gewerkt met de Leefplezier-methodiek. En met succes!

Het Leefplezierplan

Binnen onze huizen wordt het Leefplezierplan leidend. Het Leefplezierplan (tevens ons zorgplan) beschrijft zowel de zorginhoudelijke- als persoonlijke behoeftes van de bewoner waarbij het verhaal van de bewoner altijd het uitgangspunt is. Dit doen we door de identiteit, belevingswereld en rituelen van de bewoner zo breed mogelijk in kaart te brengen. Ieder woonhuis wordt ondersteund door een Leefpleziercoach

Eind 2023 in alle huizen

Bij Compartijn omarmen we de visie, methodiek en passie waarvoor Leefplezier staat. Het opleiden, inspireren en faciliteren van al onze organisatieprocessen is gericht op de kwaliteit van leven van bewoners. Eind 2023 zal het Leefplezier-programma binnen al onze huizen geïmplementeerd zijn. 

Samenwerkingspartners

Onze samenwerkingspartners, financiers en toezichthouders zijn net zo enthousiast over deze visie en werkwijze als de bewoners, familieleden en medewerkers. Samen ontwikkelen we Leefplezier verder en verspreiden we deze visie met prachtige praktijkvoorbeelden, bevlogen collega’s en positieve ervaringen met onze zorg- en dienstverlening.

Implementatie Leefplezier-methodiek

Intussen bij Compartijn

Laatste nieuws, achter de schermen en blogs over onze huizen

Zoek op trefwoord...