Kwaliteit van leven

Kwaliteit van leven. Elke dag. Het gaat daarbij niet alleen om kwaliteit van zorg, maar vooral om kwaliteit van leven. We kijken naar wat voor iemand écht belangrijk is en hoe we daar zo goed mogelijk invulling aan kunnen geven. Om nog beter aan te kunnen sluiten bij de wensen en behoeften van onze bewoners, zijn we binnen al onze huizen gestart met de implementatie van Leefplezier: een wetenschappelijke methodiek, ontwikkeld door kennisinstituut Leyden Academy.

Wat is Leefplezier?

Wonen bij Compartijn gaat over kwaliteit van leven. En dat begint bij het aangaan van de relatie. De bewoners echt leren kennen, weten wat hun normen en waarden zijn, wie ze vroeger waren en wie ze nu zijn. Dat is de basis voor het vormgeven van de kwaliteit van leven. Iedere dag stellen wij bewoners de vraag: waar wordt u gelukkig van? Waar wordt u blij van? En dat bepaalt hoe de dag van de bewoner eruitziet. De Leefplezier-methodiek geeft ons daar handige handvatten voor.

Het leren kennen van de mens achter de bewoner

De 5 domeinen van Leefplezier

Voor elke bewoner maken we een leefplezierplan. In dit plan werken we met 5 Leefplezier domeinen. Allen belangrijk voor het welbevinden van de bewoners. De 5 domeinen:

1. Actief zijn en jezelf redden
2. Je gezond voelen
3. Jezelf zijn en contacten en relaties
4. Genieten van eten en drinken
5. Wonen, rusten en slapen

Binnen onze huizen is dit plan leidend. Het Leefplezierplan (tevens ons zorgplan) beschrijft zowel de zorginhoudelijke- als persoonlijke behoeftes van de bewoner waarbij het verhaal van de bewoner altijd het uitgangspunt is. Dit doen we door de identiteit, belevingswereld en rituelen van de bewoner zo breed mogelijk in kaart te brengen. Hierbij gaat het niet alleen over informatie van vroeger, maar juist ook om de kleine, vaak waardevolle leefplezier behoeftes en dagelijkse rituelen in het hier en nu. Denk aan: standaard op donderdag je planten water geven, je favoriete plek om je krant te lezen of slapen met je sokken aan. 

Creatieve uitwerking Leefplezierplan

Daarnaast wordt er met/voor elke bewoner een creatieve uitwerking gemaakt van het Leefplezierplan. Hierbij moet u denken aan een tastbaar middel, in de vorm van bijvoorbeeld een levensbord, -boek of -waaier. De identiteit van de bewoner wordt op deze manier letterlijk inzichtelijk gemaakt en kan onder andere ingezet worden als middel om contactmomenten te stimuleren en om aan te sluiten bij de belevingswereld van de bewoner.

Tijd voor ongehaaste aandacht

De zorg bij Compartijn is vanzelfsprekend warm en liefdevol. Met gemiddeld net wat meer zorgprofessionals dan in een regulier verpleeghuis of zorginstelling in Nederland hebben we de tijd en mogelijkheid om de bewoners ongehaaste aandacht te geven. Daarmee staat de beleving van de bewoner centraal en niet de vinkjes en lijstjes van de zorgverlener. De Leefplezier-methode helpt hierbij.

Leyden Academy: de bedenker van de Leefplezier-methodiek

Leefplezier is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek en is ontwikkeld door academisch kennisinstituut Leyden Academy. Het kennisinstituut heeft als missie het verbeteren van de kwaliteit van leven van oudere mensen. Bij Compartijn omarmen we de visie, methodiek en passie waarvoor Leefplezier staat en hebben we deze uitgangspunten vertaald naar een Leefplezier-programma voor onze organisatie. Het opleiden, inspireren en faciliteren van al onze organisatieprocessen is gericht op de kwaliteit van leven van bewoners. Niet alleen in woord, maar overtuigend in daad.

Lees hier meer over Leefplezier bij Wonen bij September
Lees hier het interview met leefpleziercoach Lianne Herms
Lees hier meer over het congres Leefplezierplan op locatie

Intussen bij Compartijn

Laatste nieuws, achter de schermen en blogs over onze huizen

Zoek op trefwoord...