Exclusiecriteria

Binnen Compartijn willen wij onze bewoners en hun familie gegarandeerd goede zorg en ondersteuning leveren en een veilige en prettige leefomgeving bieden. Helaas zien wij dat dit niet altijd mogelijk is. Daar moeten we reëel in zijn. Op basis van deze ervaring hebben wij exclusiecriteria geformuleerd die wij hanteren om al onze bewoners kwalitatieve zorg te kunnen leveren in een veilige omgeving. Deze exclusiecriteria zijn van toepassing op bewoners:

  • met een instabiel psychiatrisch beeld met ernstige agressie; 
  • met een dominante verslavingsproblematiek;
  • die een gevaar voor zichzelf of voor anderen vormen; 
  • met een Rechtelijke Machtiging (RM) en In Bewaar Stelling (IBS);
  • die een dusdanige individuele vrijheidsbeperkende maatregel behoeven dat andere bewoners deze maatregel ook als vrijheidsbeperking zullen ervaren;
  • die zeer intensief gerevalideerd moeten worden;
  • die afhankelijk zijn van beademing;
  • die intraveneuze voeding of medicatie, intrathecale pompen etc. nodig hebben.

 

Intussen bij Compartijn

Laatste nieuws, achter de schermen en blogs over onze huizen

Zoek op trefwoord...