Vragen over zorg

Hebben jullie ook crisisopvang?

Wij bieden geen crisisopvang. In sommige woonhuizen kan er tijdelijke opvang geboden worden in de logeerkamer in afstemming met familie en afhankelijk van de situatie. Hetzij van tijdelijke aard of voor doorstroom in het huis. Denk bij mogelijke crisisopvang in deze vorm bijvoorbeeld aan ziekenhuisopname van de verzorgende partner/mantelzorger.

Hoe borgen jullie kwaliteit?

Wij werken volgens het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. U kunt ons laatste Kwaliteitsverslag online inzien.

Hebben jullie voldoende gekwalificeerd personeel?

Ja, bij Compartijn werken mensen van alle niveaus in de zorg (1 tot en met 5 en een coördinerend verpleegkundige per huis).

Wat is jullie score op Zorgkaart Nederland?

De huidige gemiddelde score op Zorgkaart Nederland ziet u hier.

Hoeveel kost wonen bij Compartijn?

Compartijn heeft huizen in heel Nederland. De prijzen van een appartement zijn afhankelijk van de ligging van het huis en de grootte en ligging van het appartement, net zoals bij alle andere huizen in Nederland. De kosten voor wonen bij Compartijn bestaan uit kosten voor wonen en kosten voor de zorg. De kosten voor zorg worden vergoed uit de Wlz. U betaalt in Nederland wel altijd een eigen bijdrage, berekend door het CAK. U leest hier meer over bij Kosten en ondersteuning.

Wat is mijn eigen bijdrage aan het CAK als ik woon bij Compartijn?

U betaalt voor Compartijn de lage eigen bijdrage via het CAK. Dit in tegenstelling tot veel reguliere instellingen, waar de hoge eigen bijdrage wordt berekend. De eigen bijdrage die het CAK berekent is afhankelijk van veel factoren, onder andere het eigen vermogen. U leest er meer over op de site van het CAK.

Is er 24-uurszorg aanwezig bij Compartijn?

Er is 24 uur per dag zorg aanwezig bij Compartijn.

Met welke indicatie mag je wonen bij Compartijn?

Bij Compartijn kunnen bewoners terecht met een zorgprofiel 4, 5 of 6.

Waarin verschilt Compartijn van een verzorgingstehuis of verpleeghuis?

Een belangrijk verschil tussen Compartijn en verpleeghuizen is dat wij de zorg in een echt kleinschalig woonhuis leveren en niet zoals in de meeste verpleeghuizen op een kleinschalige afdeling. Een woonhuis geeft een geborgen omgeving en een huiselijke sfeer. Bij ons staan het dagelijks leven (koken, wassen, tuinieren, bewegen, creatieve momenten) en eigenwaarde en zelfredzaamheid voorop. Kijk voor een beeld van wat er dagelijks in de huizen van Compartijn gebeurt ook eens op Facebook en Instagram.

Daarnaast zijn de kosten bij Compartijn gescheiden tussen wonen en zorg, dat is anders dan in de meeste verpleeghuizen, waar u een totaalbedrag betaalt voor wonen en zorg.

In Nederland bestaan verzorgingstehuizen niet meer.

Heeft Compartijn ook behandeling?

Wij werken bij Compartijn zonder behandeling, maar natuurlijk is er de mogelijkheid om behandeling te consulteren.

Voor welke taken schakelen we deskundigheid in van buitenaf?

Bij Compartijn hebben we veel samenwerkingspartners voor zorg die we zelf niet standaard in huis hebben. Altijd is de huisarts de eerste behandelaar van onze bewoners naast de dagelijkse zorg die we bieden. Als de huisarts de benodigde specialistische kennis niet heeft, kunnen we via de huisarts altijd een beroep doen op de specialist ouderengeneeskundige of een psycholoog. Verder werken we samen met bijvoorbeeld een vaste fysiotherapeut voor beweegprogramma’s en schakelen we specialistische zorg als wondzorg in via onze partners in de regio.

Zoek op trefwoord...