Langdurige zorg

Wanneer iemand langdurige zorg nodig heeft, is het vaak niet mogelijk thuis te blijven wonen. Een zorghotel als Compartijn kan dan een erg fijne oplossing zijn. Bij Compartijn bieden wij kleinschalige huizen met luxe appartementen en 24-uurszorg en woonservice. Hier kunnen onze bewoners hun eigen levensstijl behouden, omdat wij veel waarde hechten aan de eigen identiteit, privacy en levensvisie. Familie en vrienden van bewoners zijn bij ons altijd welkom, omdat wij graag een fijne leefomgeving voor onze bewoners willen creëren.

Aandacht voor eten en drinken, luxe omgeving, goede zorg en familiegerichtheid maken Compartijn bijzonder.

Langdurige zorg aan de hand van een individueel zorgleefplan

Onze bewoners ontvangen altijd persoonsgerichte zorg en service. Dat is uiteraard zeer belangrijk bij langdurige zorg. Daarom stellen wij in overleg met familie ook altijd een persoonlijk zorgleefplan op. Daarin worden alle individuele zorgbehoeften vastgelegd, zodat onze specialisten de beste langdurige zorg kunnen bieden.

Vertrouwd en betrokken

Wij vinden het belangrijk dat onze bewoners zich thuis voelen. Daarbij is vertrouwdheid en betrokkenheid uiteraard ook van groot belang. Daarom werken wij met een vast team van servicemedewerkers en zorgprofessionals. Zij weten precies welke bewoner welke zorg nodig heeft, én kennen de specifieke wensen en eisen omtrent de voorkeuren van de bewoners. Daarbij hebben we medisch-specialistische zorg op afroep.

Een optimaal thuisgevoel

Het is niet leuk wanneer de eigen omgeving verlaten moet worden omdat langdurige zorg nodig is. Bij Compartijn proberen wij een optimaal thuisgevoel te creëren door bewoners zo veel mogelijk vrijheid te geven omtrent inrichting en dagbesteding. Wilt u daar meer over weten? Wij zijn telefonisch bereikbaar via 088 572 35 00.

Bekijk ook:

24 uurs zorg
Zorginstellingen Enschede
Verzorgingshuis Breda
Verzorgingshuizen Tilburg

Zoek op trefwoord...