Contact met Zorgstem

Onafhankelijke cliëntvertrouwenspersonen Wet zorg en dwang

Iedere cliënt en zijn/haar vertegenwoordiger die te maken heeft met de nieuwe Wet zorg en dwang (Wzd), heeft recht op bijstand door een onafhankelijke cliëntenvertrouwenspersoon Wzd. Voor u is dit een cliëntenvertrouwenspersoon Wzd (hierna: CVP Wzd) van Zorgstem.

Zorgstem is één van de vier landelijke organisaties die het vertrouwenswerk binnen de Wzd uitvoert. De CVP Wzd is onafhankelijk, niet in dienst bij een zorginstelling, behandelt uw vraag of klacht vertrouwelijk, en biedt gratis ondersteuning.

De wet heeft als uitgangspunt dat zorgverleners niet zomaar een opname regelen of zorg mogen geven die u niet wenst. Uitgangspunt is hierbij: nee, tenzij. Alleen als het niet anders kan, en alle alternatieven zijn onderzocht, mogen er beslissingen genomen worden waar u het zelf niet mee eens bent.

Heeft u een vraag of klacht over onvrijwillige geboden zorg of ondersteuning, en wilt u er met een onafhankelijke partij over praten? Neem dan contact op met de CVP Wzd.

Wat kan de vertrouwenspersoon voor u betekenen?

  • Zij luisteren naar uw verhaal.
  • Zij helpen u om uw vraag of klacht te verhelderen en verwijzen zo nodig door.
  • Zij geven informatie en uitleg over uw rechten binnen de Wzd.
  • Zij ondersteunen u bij het zoeken naar oplossingen van uw vraag of klacht.
  • Zij kunnen desgewenst ondersteunen bij het schrijven van een klachtbrief, of meegaan naar gesprekken waar de klacht besproken wordt.

De CVP Wzd bezoekt de locaties met enige regelmaat. Daarnaast worden er posters en flyers met de gegevens van de vertrouwenspersoon op de locaties verspreid. Wanneer u niet weet wie uw vertrouwenspersoon is, dan kunt u contact opnemen via onderstaande gegevens.

Contactgegevens Zorgstem

088 – 678 1000
info@zorgstemvertrouwenspersonen.nl
zorgstemvertrouwenspersonen.nl

Zoek op trefwoord...