De mensen achter Compartijn

Roy Rempe - bestuurder

Roy is samen met Michiel op bestuurlijk niveau verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van onder andere de organisaties Compartijn, Wonen bij September en Allerzorg.Hij heeft volop aandacht voor en investeert in zorgprofessionals en zorgbedrijven die het zorgstelsel verbeteren door zorg vanuit de behoefte van de mens te organiseren en daarbij onder meer kosten te verlagen en kwaliteit en service te verhogen. Elke dag zet Roy zich in om ook de zorg voor ouderen in ons land beter te maken. Daarbij ligt de focus op concepten die het mogelijk maken het dagelijks leven te leven zoals mensen dat gewend zijn, in een fijne omgeving met passende zorg en altijd aandacht voor bewoner, cliënt en naasten.

___

 

Michiel van Putten - bestuurder

Michiel heeft als bestuurder in de ouderenzorg een passie voor het realiseren van betere woonomgevingen voor mensen met een zorgbehoefte. Als ondernemer stelt hij mensen uit de zorg in staat om zorg te leveren vanuit hun hart. In de afgelopen tien jaar realiseerde hij meer dan honderd kleinschalige woonhuizen voor mensen met een zorgbehoefte. Inmiddels heeft zusterorganisatie Wonen bij September daarin een voorbeeldfunctie voor de toekomst van de zorg in Nederland. Compartijn is een prachtige aanvulling op het aanbod van wonen met zorg voor ouderen, zoals Michiel dat graag ziet: betrokken, liefdevol en met warmte.  

___

 

Zoek op trefwoord...